• Ijsvogeltje

    Ijsvogeltje

  • Een makhok in wording

    Een makhok in wording

  • Winterse kooi

    Winterse kooi

  • Groene specht

    Groene specht

Aandachtig luisteren naar Rut.

Zaterdag 2 september was onze eerste werkdag van het seizoen 2017-2018.

4 dames hebben de poel nabij pijp 4 opgeschoond. Ondertussen gaf Rut een rondleiding aan 18 personen.