Update coronamaatregelen (juni 2020)

Rondleidingen
Nu de regels rondom het Coronavirus wat zijn versoepeld, is het mogelijk geworden om weer rondleidingen te geven in de Eendenkooi Maaspoort.
De algemene regel dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, geldt natuurlijk ook tijdens een rondleiding in de Eendenkooi.
Vandaar dat wij willen starten met kleine groepjes van maximaal 8 personen. Heb je een leuk groepje en wil je een rondleiding, maak dan een afspraak.

Rut Stokman
073-6416854
r.a.m.stokman@home.nl

 • Jonge ijsvogel

  Jonge ijsvogel

 • Vossenmoer

  Vossenmoer

 • Zadelzwam op knotes

  Zadelzwam op knotes

 • Schildpad

  Schildpad

 • Buizerd

  Buizerd

 • Roodborstje

  Roodborstje

 • Rustende zwanen op de plas

  Rustende zwanen op de plas

 • Grote oranje bekerzwam

  Grote oranje bekerzwam

 • Bijenhotel

  Bijenhotel

De in Nederland voorkomende eenden kunnen we in 5 groepen indelen.

 • De zwemeenden: wilde eend, slobeend, krakeend, zomertaling, wintertaling, smient en pijlstaart. De zwemeenden worden ook wel grondeleenden genoemd omdat ze op hun kop in het water gaan staan om voedsel te zoeken.
 • De duikeenden: toppereend, kuifeend, tafeleend, krooneend, witoogeend en brilduiker.
 • De zeeëenden: eidereend, grote zeeëend, zwarte zeeëend en ijseend.
 • De zaagbekken: nonnetje, middelste – en grote zaagbek.
 • De bergeenden.

Vele soorten trekken na winter naar het noorden naar hun broedgebieden.

De wilde eend is de meest voorkomende eend in Nederland. Het mannetje is in de broedtijd herkenbaar aan het grijze kleed met lichtere buikzijde en donkere strepen, groene kop, witte halsring, donker bruine borst en zwarte staart met krul. In de winter heeft het mannetje, net als het vrouwtje het hele jaar door, een bruinachtig kleed met donkerder streepvlekken.
Het voedsel van een eend is zowel plantaardig (zaden van grassen, riet, zeggen, biezen en andere lagere plantsoorten) als dierlijk (insecten, larven, poppen, wormen, bloedzuigers, kikkerlarven). Eenden zijn vooral verzot op harde granen en afval (brood). Een eend is dus een alleseter.

De wilde eend is de stamouder van onze tamme eend en is de meest gewaardeerde vangst bij kooikers omdat deze eend de grootste is met het beste vlees. Van alle eenden levert hij het meeste op.
De wilde eend is de enige soort die nog bejaagd mag worden. Indien een kooiker per ongeluk een andere soort eend vangt zal hij deze direct vrij moeten laten.

Vossenwelpen
Vossenwelpen

Mandarijneend
Mandarijneend