• Jonge ijsvogel

  Jonge ijsvogel

 • Vossenmoer

  Vossenmoer

 • Zadelzwam op knotes

  Zadelzwam op knotes

 • Schildpad

  Schildpad

 • Buizerd

  Buizerd

 • Roodborstje

  Roodborstje

 • Rustende zwanen op de plas

  Rustende zwanen op de plas

 • Grote oranje bekerzwam

  Grote oranje bekerzwam

 • Bijenhotel

  Bijenhotel

De eendenkooi op Maaspoort is niet meer in gebruik als vangende kooi. Het totale gebied van kooiplas en kooibos is een bijzonder stuk natuur in de wijk Maaspoort en de stad s’- Hertogenbosch.
De afgelopen jaren is er door de stichting mbv veel vrijwilligers werk verricht waardoor het gebied onder begeleiding is te bezoeken. Door het goede onderhoud en de stilte van het gebied is en het een aantrekkelijke omgeving voor de flora en fauna. In de periode dat de stichting het beheer van de gemeente heeft overgenomen zijn meer dan 60 soorten vogels waargenomen. Ik noem er een paar mezen, wilde eenden, Canadese ganzen, aalscholver, ijsvogel, dodaars, houtsnip en roerdomp. Er zijn broedgevallen van vogels waargenomen zoals van mezen, meerkoet, waterhoen, boomklever, winterkoninkje en ijsvogel. In de loop van tijd zijn er waarnemingen geweest van rat, muskusrat, bever sporen, ree, eekhoorn en vos met jongen. Verder vind je er ruim 50 soorten bomen en struiken oa eik, els, diverse soorten wilg, vuilboom, kardinaalsmuts en Gelderse roos.
Er is onderzoek gedaan naar het aantal soorten mos door een team van specialisten en zij hebben ruim 80 soorten gevonden, waarvan ruim 20 soorten op de rode lijst voorkomen. Ook is er veel waterleven waargenomen oa, snoek, baars, voorn, stekelbaars, diverse libellen, kleine watersalamander. Het hele jaar door zijn er ook paddenstoelen te vinden oa zwavelkopje, tonderzwam, rode kelkzwam, elfenbankje en gele bekerzwam. Vanaf het prille voorjaar tot medio herfst tref je bloeiende planten aan oa, fluitenkruid, stinkende gouwe, diverse distels, speenkruid, waterviolier, vingerhoed kruid, zwanenbloem en breedbladige wespenorchis. In het kader van biodiversiteit zijn de laatste 2 jaar enkele oude fruitrassen van appel, peer en pruim geplaatst. De bloemen zijn goed voor de bijen en de vruchten voor andere liefhebbers. Een kleine samenvatting van wat een klein (4ha) natuurgebied aan waarde bezit. Wij nodigen u graag uit om kennis te maken met dit unieke stuk natuur in de stad.

Vossenwelpen
Vossenwelpen

Mandarijneend
Mandarijneend